Altan bruger vejledning

Bruger - og vedligeholdelsesanvisning for de nyrenoverede altaner.


Projektet har omfattet følgende:

 1. Nedbrydning af eksisterende betonaltanforsider.
 2. Nedbrydning af eksisterende betonafretning på gulv.
 3. Opklodsning af eksisterende facadepartier mod altan.
 4. Isolering under eksisterende facadepartier mod altan incl. fugning mod gulv.
 5. Udførelsen af nyt betonafretningslag på gulv.
 6. Montering af nye fiberbetonplader på forside af altan incl. gelænder.
 7. Udførelsen af Kunststof -membran på gulv (se vedhæftede drift- og vedligeholdelsesanvisning).
 8. Maling af vægge og lofter med akrylmaling.                                                            Farvekode: RAL 9010 glans 10 metode: Grundrens, let slibning, afstøvning, 2 x maling.
 9. Maling af inderside af altanforside med akrylmaling.                                         Farvekode:RAL 9010 glans 10 metode: Som vægge og lofter.

 

De nyrenoverede altaner rengøres på følgende måde

 1. Malede flader rengøres med almindelige rengøringsmidler såsom Ajax eller lign. uden       overdreven brug af vand  (se pkt. 3).
 2. Klorin, tredobbelt salmiak, brun sæbe samt alkaliske rengøringsmidler må ikke bruges. Der henvises til drift- og vedligehold for Kunststof- membran, se side 3.
 3. Altankonstruktionen er ikke længere tæt mellem gulv og sider og overdreven brug af vand ved rengøring kan genere underboerne.
 4. Kunststofmembranen har en overfladespænding op til et år efter udlægningen. Det gør at membranen holder på vandet, som derfor har svært ved at løbe til afløb. Denne tendens aftager med tiden.


Det henstilles at nedenstående brugsanvisninger følges

 1. De malede gulve må ikke beskadiges. Blomsterkrukker eller lignende stilles på blødt underlag så malingen ikke ridses.Der henvises til drift- og vedligehold for Kunststof-membran (se side 3)
 2. Havemøbler forsynes med bløde dupper på benene.
 3. Udlægning af kunststoftæpper på de malede gulve er ikke tilladt da malingen skal kunne ånde.
 4. Såfremt malingen på gulvet alligevel beskadiges skal der rettes henvendelse til viceværten som derefter vil sørge for at reparation udføres af autoriseret firma.  Hvis Kunststof henvisningen er tilsidesat vil den enkelte beboer blive holdt ansvarlig for skaden.
 5. Træbelægninger ovenpå de malede gulve er tilladt hvis malingen ikke beskadiges. Det anbefales at træbelægninger demonteres i vinterperioderne.
 6. Eventuelle blomsterkasser må kun monteres i begrænset omfang på indersiden af gelænderet.
 7. Der må ikke bores i de nye fiberbetonforsider eller ophænges ting i disse.
 8. De nye galvaniserede gelændere må ikke males.
 9. Vægge og lofter må kun genmales i farve RAL 9010 glans 10.
 10. Eventueller nye el-installationer på altanerne må kun udføres af autoriseret firma.
 11. Eventuelle eksisterende el-installationer på altanerne skal lovliggøre af autoriseret firma.


DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF KUNSTSTOF-MEMBRAN

P.g.a. Kunststof-membranens gode egenskaber kræver membranen et minimum af vedligeholdelse.


Det kan efter en årrække blive aktuelt at påføre belægningen en ny topcoat. Intervallet for denne behandling afhænger af hvor stor en belastning membranen udsættes for, hvor omhyggelig man er med renholdelse af belægningen for slidende snavs (grus, sten og jord mv.) samt bygherrens ønske om udseende.


Overmaling af membranen med andre produkter end Kunststof-topcoat frarådes, idet de gode genskaber mht. diffusion, elasticitet og UV-bestandighed mv ændres. Erfaringsmæssigt har det også vist sig at andre produkters vedhæftning til Kunststof-membranen kan være problematisk.


Der skal gøres opmærksom på, at Kunststof-membranen kan beskadiges eller misfarves hvis den udsættes for følgende:


 • Spidse eller skarpe genstande. (Værktøj, haveredskaber, glasskår mv.)
 • Åben ild eller kraftig strålevarme. (Havegrill, varmeblæsere mv.)
 • Ubehandlet jern. (Stoleben, bordben mv.)
 • Kraftige kemikalier. (Syre, baser, fortyndere, benzin mv.)
 • Afsmittende ting. (Gummimåtter, tæpper mv.)
 • Erfaringen viser også at nogle blomster og blade kan misfarve membranen i overfladen, men misfarvningen forsvinder igen af sig efter nogen tid (ca.1/1 -2 måneder)

 

RENGØRING AF KUNSTSTOF-MEMBRANEN

Det anbefales at rengøringen udføres med almindelige rengøringsmidler eller rent vand. Det frarådes at bruge Klorin, tredobbelt salmiak, brun sæbe samt alkaliske rengøringsmidler.


Tilsmudsning af sand, grus, jord mv. fjernes ved fejning eller spuling.


SNERYDNING AF KUNSTSTOF-MEMBRANEN

Der anbefales brug af stiv kost. (Sneskraber, skove ogfejemaskine med stålbørster kan skade eller gennembryde membranlaget). Saltning er forbudt.


Vi håber at De bliver tilfreds med Deres valg af membranbelægning og står altid til rådighed med yderligere råd og oplysning.


REPARATION

Membranbelægningen bør gennemgås mindst 1 gang årligt, hvor slid og skader registreres. Eventuelle skader med gennembrydning af membranen skal udbedres hurtigst muligt. For korrekt udførsel af reparationen kontakt Condor Enterprise A/S.


Med venlig hilsen

Condor Enterprise A/S

Nyholms Allé 36 A

2610 Rødovre

Telefon: 3688 8740

Telefax: 3688 8749


Udskrifts venlig udgave af ovenstående klik her

Solvgadehus.dk© 2013

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend